MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Ako môže jednotlivec prispieť k šťastnému vzťahu

 

Približne prvé tri roky trvá, kým si nový pár vytvorí vlastné nové pravidlá svojej rodiny. Prehodnocuje zvyky z pôvodnej rodiny a zbližuje ich s partnerovými zvykmi. Partnerstvom a manželstvom sa dostávajú partneri na 1. miesto – pred rodičov – je to kontinuita odovzdávania toho, čo sa naučili v pôvodnej rodine. Ak jednotlivec nezavrhne minulosť, ale ju obohatí o nové spôsoby komunikácie, jednania, zvykov – napr. ak v pôvodnej rodine boli viac na kultúru a divadlo a partner je športovec – neznamená to, že musí divadlo „zahodiť“, ale k svojmu životu pridá šport.

Prispieť môže aj tak, že prednostne bude riešiť vzťahy s partnerom a nie so svojimi rodičmi alebo kamarátmi. Neprezrádza ich intímne veci svojim rodinným príslušníkom a kamarátom, aby znevážil partnera. Správa sa a komunikuje tak ako na začiatku vzťahu – s láskou, úctou, rešpektom, ľudskosťou.

A naopak - poníženie, prekračovanie hraníc, údery pod pás, kritika a osočovanie pôvodnej rodiny partnera/partnerky je to, čo môže naštrbiť dôveru a harmonické spolužitie.

 

 

Späť


layout © Wu 2006