MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
Aktuálne informácie
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Problémové okruhy

Ponúkam psychologické poradenstvo, psychodiagnostiku a psychoterapiu v týchto problémových okruhoch:

 • manželská a partnerská kríza
 • nevera
 • rozvody
 • výchovné problémy s deťmi
 • osobnostné krízy /pri chorobe, úmrtí, nezamestnanosti, odchode dospelých detí z domu, klimaktériu, odchode do dôchodku/
 • diagnostika schopností a vlastností /dospelých i detí/ - pre vlastnú potrebu i pre rôzne inštitúcie
 • zdravotné problémy a ich vplyv na psychiku
 • náhradná rodinná starostlivosť /adopcia, pestúnstvo, detské domovy/
 • vzťahy medzi ľuďmi

 

Komu je určená odborná pomoc:

 • dospelým jednotlivcom
 • dvojiciam /partnerským, manželským, súrodeneckým, priateľským/
 • rodičom s malými, dospievajúcimi i dospelými deťmi
 • osamelým ľudom bez partnera
 • študujúcej mládeži
 • seniorom
layout © Wu 2006