MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
Aktuálne informácie
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

O mne

Štúdium a práca

 • 1974 – 1978 – štúdium na Katedre psychológie FF UPJŠ Košice
 • 1979 – 1991 – Fakultná nemocnica s poliklinikou Košice – klinická psychologička
 • 1991 – 2005 – Centrum poradensko-psychologických služieb – psychologička
 • od 1999 – odborná spolupráca s Linkou detskej dôvery v Košiciach
 • 2003 - 2008 - spolupráca a poradenstvo na webových stránkach venovaných manželstvu a rodičovstvu
 • 2006 - 2008 – Špeciálno-pedagogická poradňa Košice - psychologička
 • 2007 - 2014 Detský domov Žakarovce - psychologička

Odborné organizácie

 • Slovenská komora psychológov
 • Slovenská psychoterapeutická spoločnosť
 • Inštitút V. Satirovej v SR

Osvedčenia

 • o oprávnení vykonávať psychologickú činnosť
 • o oprávnení vykonávať poradensko-psychologickú činnosť
 • o oprávnení vykonávať psychoterapuetickú činnosť
 • Supervízia v pomáhajúcich profesiách /2009 - akreditované vzdelávanie s celoslovenskou platnosťou – Asociácia supervízorov a sociálnych poradcov/

Licencia pre

 • odbor klinická psychológia
 • odbor poradenská psychológia
 • certifikovanú pracovnú činnosť psychoterapia

Moje odborné zameranie je ovplyvnené terapeutickým prístupom americkej terapeutky Virginie Satirovej /1916 – 1988/, zakladateľky spoločnej rodinnej terapie. Na jej prístupe k človeku a rodine ma oslovuje jej viera v rast a rozvoj človeka. Veľa pohľadov na svet si nesieme zo svojej pôvodnej rodiny. A aj keď minulosť zmeniť nemôžeme, môžeme zmeniť svoj pohľad na ňu.

Od r. 1998 som vo výcviku „Model Virginie Satirovej“ pod vedením jej žiaka, prof. Waltera F. Zahnda z Chico State Univerzity v Kalifornii.

layout © Wu 2006