MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
Aktuálne informácie
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Cenník od 1.5.2019

Základný časový údaj je 60 minút psychologickej práce.

Poradňa nemá podpísanú zmluvu so žiadnou zdravotnou poisťovňou, klient si hradí výkony sám.

Konzultácie v sobotu sú poskytované s prirážkou 20%.

Výkon Cena
Poradenstvo, diagnostika a terapia pre jednotlivca 1 hod. - 30 €
1,5 hod. - 40 €
2 hod. - 50 €
Poradenstvo, diagnostika a terapia pre dvojicu 1 hod. - 40 €
1,5 hod. - 55 €
2 hod. - 70 €
Vypracovanie psychologického vyjadrenia 25 €
Telefonické poradenstvo /30 minút/ 10 €
Poradenstvo cez e-mail 15 €
Supervízia individuálna - 30€
skupinová - 33 €
Neúčasť alebo zrušenie konzultácie /0-24 hod. pred termínom/ 15 €

 

Platobné podmienky poradenstva cez e-mail:

Sumu 15 € zašlite na účet:

2626717264/1100 Tatra banka,

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2671 7264

KS: 0308

VS: ľubovoľné 8-miestne číslo /odporúčam spätne dátum narodenia v tvare RRRRMMDD/

ŠS: 00100

Do účelu platby uveďte svoje identifikačné meno /napr. Margaréta K./

 

 

Platobné podmienky telefonického poradenstva:

Sumu 10 € zašlite na účet:

2626717264/1100 Tatra banka

IBAN: SK85 1100 0000 0026 2671 7264

KS: 0308

VS: ľubovoľné 8-miestne č íslo /odporúčam spätne dátum narodenia v tvare RRRRMMDD/

ŠS: 00200

Do účelu platby uveďte svoje identifikacné meno /napr. Viliam P./

 

layout © Wu 2006