MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Majú muži a ženy iné očakávania od vzťahu?

V praxi sa mi ukazuje, že ženy viac potrebujú partnerovu blízkosť a jeho čas, to znamená, že sa im ráta, keď partner príde domov a strávia čas spoločne. Muži zase svoju starostlivosť o rodinu dávajú najavo prácou nadčas, či prácou v 2-3 zamestnaniach /pre splácanie hypoték, či zabezpečenie dovolenky a pod.. A od ženy potrebujú slovné uznanie, vyzdvihnutie ich snaživosti. Veľmi špecifické sú aj očakávania láskyplných dotykov. Často sú to muži, ktorí takúto potrebu majú a cítia sa nemilovaní, keď ich ženy málo objímajú. Ale neplatí to pre každý vzťah. Rozdielne potreby mužov a žien môžu vychádzať z tradícii v tej ktorej krajine, v tej ktorej kultúre, či v období. Iné predstavy o úlohe muža a ženy v manželstve boli pre 50 rokmi, iné sú teraz. Hoci sa ekonomika a vedecký vývoj zrýchľujú a kráčajú míľovými krokmi s radikálnymi zmenami, v sociálnej a psychickej oblasti sa dejú zmeny pomalšie práve preto, že ľudská bytosť je veľmi komplikovaný systém, na ktorý vplýva množstvo faktorov. Čo však majú všetky bytosti rovnaké, je túžba po láske, harmónii, spriaznenej duši, po pochopení, všetci sa potrebujeme cítiť uznaní, rešpektovaní. A našou úlohou v partnerskom vzťahu je objavovať, kedy a prostredníctvom čoho sa partner cíti milovaný. Niekto potrebuje objatie, iný malý darček, ďalší zase slovné vyznanie lásky. To sú špecifiká každého vzťahu, na ktorých treba neustále pracovať

 

 

Späť


layout © Wu 2006