MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Ako si vybudovať fungujúci vzťah

Tak ako neexistuje presná kópia ani jedného človeka, tak neexistuje kópia ani pre dvojicu. To, čo vyhovuje na partnerovi mne, nemusí vyhovovať druhému. V tom je čaro toho, že každý uznáva niečo iné, každému sa páči niekto iný. Základom je – podľa mojich skúseností – byť prispôsobiví a flexibilní na zmenené podmienky. Niečo môže fungovať kým sme bezdetní, ale po narodení detí je potrebné si vytvoriť nové zvyky. A potom zase pridáme nové pravidlá, keď zmeníme bývanie, keď deti nastúpia do školy, keď zmeníme prácu, atď. Ďalším pravidlom je správať sa k sebe dospelo – s rešpektom a úctou. Neponižovať seba, ani partnera. Nedomýšľať si, čo si myslíme, že si partner myslí. Radšej si to overiť. A ďalšie pravidlo – snažiť sa o spoluprácu na spoločnom projekte rodiny a nie o boj. Boj prináša rivalitu, dokazovanie svojej pravdy na úkor partnera. Pri rivalite spoločný dom nepostavíme, pri spolupráci, akceptovaní svojich špecifík a jedinečnosti – áno.

 

 

Späť


layout © Wu 2006