MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Čo rieši manželská poradňa

Manželská poradňa – všeobecne povedané – sa prioritne zaoberá otázkami párového vzťahu. Ale už v minulosti, keď existovali štátne manželské a predmanželské poradne, mohli sa na nich obrátiť ľudia aj so svojimi osobnými vzťahmi, problémami v spolužití s rodičmi, so súrodencami, s deťmi i osamelí ľudia.

V súčasnosti centrálna sieť pod názvom manželská poradňa na Slovensku nie je, ale tento termín vo vedomí laikov i odborníkov ostáva stále známym a zrozumiteľným. Potom už len záleží od každého psychologického poradcu/terapeuta, v akých problémoch klientom radí.

Aj v súčasnosti, keď sa mnohé páry nesobášia, vzťahy a konflikty medzi nimi majú charakter ako v klasickom manželstve a, samozrejme, môžu byť klientmi manželskej poradne. Dôležitá je informácia, že manželská poradňa nie je striktne zameraná na udržanie a zachovanie vzťahu, resp. manželstva. To môže niekedy brániť ľuďom, ktorí sú definitívne rozhodnutí pre rozchod, že ju nenavštívia, lebo sa chcú vyhnúť predpokladanému nátlaku a prehováraniu na zotrvanie vo vzťahu. Poradca/terapeut v tomto prípade rieši ako si zachovať korektné vzťahy aj po rozchode, prípade vo vzťahu voči deťom. Pravdou ale je, že väčšinou páry, alebo aspoň jeden z dvojice, má pri návšteve poradne úmysel vzťah zachovať, resp. zlepšiť.

 

 

Späť


layout © Wu 2006