MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Kedy je vhodné navštíviť odborníka

Rozhodnutie pre návštevu poradne je veľmi individuálne. Platí to pre prípady krízy väčšieho, či menšieho rozsahu, krátkodobé i dlhotrvajúce.

Veľmi vzácne a výnimočné je, ak k tomu dospejú obaja manželia/partneri zhruba v rovnakom čase a sú k udržaniu manželstva rovnako motivovaní, a zároveň sú schopní načúvať jeden druhému v prítomnosti odborníka a pomaly robiť zmeny v domácom prostredí.

Poradňu môže navštíviť aj jeden z páru - ak ten druhý nemá záujem. Poradenstvom môže získať nový pohľad aj na svoje správanie a prípadne ho korigovať, čo následne zmení aj správanie a prejavy partnera.

Stáva sa, že v čase prvých kríz má záujem riešiť situáciu prostredníctvom odborníka jeden z partnerov a druhý nie, pretože verí, že si pomôžu sami, resp. neverí niekomu nezainteresovanému. Po pár rokoch, keď problémy pokračujú, zmení názor a prídu obaja. Tam už je väčšie riziko, že ten „prvý“ už stratil nádej, či záujem a je rezignovaný.

Niekedy je návšteva poradne tzv. poslednou možnosťou pred rozvodom a klienti to tak aj pomenujú. Tam už úsilie a snaha odborníka nemusí stačiť, pretože najviac zodpovednými za vzťah sú práve obaja členovia páru. Pri rozhovoroch sa často už len potrebujú utvrdiť v tom, že nemá zmysel pokračovať vo vzťahu, keď prevládajú hádky a stratila sa láska.

Občas sa pre poradňu rozhodne jeden z páru, keď si uvedomí, že narušené vzťahy majú dopad na deti.

 

 

Späť


layout © Wu 2006