MENU: layout © Wu
Hlavná stránka
O mne
Problémové okruhy
Kontakt
Formy poradenstva
Cenník
Prečítajte si
 

Má zmysel zotrvávať vo vzťahu/v manželstve v prípade nezhody

 

Je to veľmi ťažká otázka aj pre partnerov/manželov, aj pre odborníka. Veľa závisí od dĺžky a stupňa nezhôd. Som presvedčená, že vždy sa oplatí investovať do pokusu o nápravu – pretože veľa vecí v našom živote nemáme na jedno použitie. Preto existujú aj opravovne a opravári – či na počítače, či na čistenie kabátov..... Tak je to aj vo vzťahu. Je potrebné opravovať dovtedy, kým máme chuť, ochotu a energiu. Aby „oprava“ bola účinnejšia a rýchlejšia, je dobré, ak sa na nej podieľajú obidvaja. Ich motivácia je jediným meradlom úspešnosti nápravy a zmeny.

Ak sú nezhody dlhodobé a opakované pokusy o nápravu zlyhali, ak partneri nie sú schopní zmeny u seba a očakávajú iba zmeny na partnerovej strane, ak prevládajú urážky, ak je emocionálne odcudzenie aspoň na jednej strane, je lepšie uvažovať o dôstojnom rozchode. Neznamená to však, že to bude bez vnútornej bolesti.

Veľmi zavádzajúci a zradný na zachovanie vzťahu/manželstva býva všeobecne používaný argument – zotrvania kvôli deťom. Ak deti žijú v prostredí nelásky, osočovania, ponižovania, citového chladu, neváženia si a nerešpektu medzi rodičmi – vytvoria si obraz o medziľudských vzťahoch na základe tohto vzoru. A to môže byť rizikové pre ich ďalší život.

 

 

Späť


layout © Wu 2006